Postup při reklamaci zboží


Pokud jste na zboží zakoupeném v našem internetovém obchodě www.snipit.cz nalezli vadu materiálu nebo jeho zpracování, či jinou výrobní vadu, lze jej v záruční lhůtě zaslat k posouzení na naši adresu:

MAV Trading s.r.o.
Broučkova 7150

76001  Zlín

Do balíku prosím přiložte kopii faktury a písemný Popis závady, který musí obsahovat také datum a podpis. Vyřídit reklamaci jsme povinni ze zákona do 30 dní, ale ke spokojenosti zákazníků se snažíme reklamace vyřizovat ve výrazně kratší době.

Ke stažení: 

Doporučujeme předem poslat fotky reklamovaného produktu na [email protected], kde Vám bude předběžně sděleno, zda se vady na výrobku jeví jako vady výrobní.